Audit Xidmətləri

Bu Xidmətlə siz Biznesinizin bütün fəaliyyət və proseslərinin, həmçinin hesabatlarının Beynəlxalq Standartlara və Qanunvericiliyə uyğunluğunda olan çatışmazlıqları və nöqsanları aşkar etmiş olacaqsınız və fəaliyyətinizdən əminliyə nail olacaqsınız.

Audit xidmətləri

  • Beynəlxalq Audit Standartlarına əsasən maliyyə hesabatlarının auditi (BAS)
  • Xüsusi audit
  • Daxili audit