Büdcə və Planlamanın Müəyyən edilməsi (BMHS əsasında)

Yalnız bizneslərdə deyil, gündəlik həyatımızda da planlı hərəkət arzu və istəklərimizə daha tez çatmaqda kömək edir. Ümumiyyətlə Planlaşdırma təşkilatın bütün formalarında məqsədə çatmaq yolunda özünə nəzarətin ən güclü silahıdır. Bu baxımdan bizneslərdə hər zaman Uzunmüddətli Strateji bir planın olması çox vacibdir, və bu plan daha kiçik dövrlər üzrə qısamüddətli planlarla dəstəklənməli və icra olunmalıdır.

Bir planınız yoxdursa, Büdcə-Planınızın hazırlanmasında bu xidmətlə biz sizin yanınızdayıq.

Bu Xidmətlə siz faktiki baş verən əməliyyatlarınızın nə dərəcədə hədəfə çatmanızda düzgün getdiyinə nəzarət edəcəksiniz və nöqsanların daha tez aradan qaldırılmasına nail olacaqsınız.

Büdcə və Planlamanın Müəyyən edilməsi (BMHS əsasında)

  • Büdcə-Planın hazırlanması
  • Pul Vəsaitləri Hərəkətinin Proqnozunun hazırlanması
  • Büdcə-Planın Proqrama daxil edilməsi
  • Pul Vəsaitləri Hərəkəti Proqnozunun Proqrama daxil edilməsi