İdarəetmə Proses və Prosedurların Hazırlanması

Bu Xidmətlə siz İdarəetmə bölmənizin bütün işlərini prosedurlaşdırmış olacaqsınız. İdarəetmə üzrə əməliyyatların operativliyinə, adekvatlığına, vaxt qənaətinə, idarəetmə xərclərinin azalmasına və qərarvermənin sürətlənməsinə və qərarların icrasına nəzarətin artmasına nail olacaqsınız.

İdarəetmə Proses və Prosedurların Hazırlanması

Boşluqların Analizi (gap analiz)

İdarəetmə Proses və Prosedurların müəyyən edilməsi

  • Elementlərinin və proseslərinin analizi və müəyyən edilməsi 
  • İdarəetmə Prosesləri üzrə İş axını sxemlərinin yazılması
  • İdarəetmə Strukturun formalaşdırılması
  • Sənədlərin Nümunələri
  • İdarəetmə Struktur vahidləri üzrə vəzifə təlimatları
  • Prosedurların yazılması 

İdarəetmə Proses və Prosedurların Təqdimatı