İnsan Resursları Proses və Prosedurların hazırlanması

Bu Xidmətlə siz İnsan Resurları bölmənizin bütün işlərini prosedurlaşdırmış olacaqsınız. Kadr Siyasətinizin formalaşmasına, kadrlarınızın keyfiyyətli və səmərəli seçilməsinə, onlarla münasibətlərin düzgün tənzimlənməsinə, işlərin keyfiyyətinin artımına nail olacaqsınız.

İnsan Resursları Proses və Prosedurların Hazırlanması

Boşluqların Analizi (gap analiz)

İnsan Resursları Proses və Prosedurların müəyyən edilməsi

  • Elementlərinin və proseslərinin analizi və müəyyən edilməsi 
  • İnsan Resursları Prosesləri üzrə İş axını sxemlərinin yazılması
  • Strukturun formalaşdırılması
  • Sənədlərin Nümunələri
  • Struktur vahidləri üzrə vəzifə təlimatları
  • Prosedurların yazılması 

İnsan Resursları Proses və Prosedurların Təqdimatı