Layihə İdarə etməsi üzrə Proses və Prosedurların Hazırlanması

Bu Xidmətlə siz Layihə bölmənizin bütün işlərini prosedurlaşdırmış olacaqsınız. Layihə edarə edilməsində bütün əməliyyatların operativliyinə, ardıcıllığına, ziddiyyətlərin aradan qalxmasına, Layihənin vaxtında və keyfiyyətli təhvil verilməsinə, bütün işlər üzrə məsuliyyət mərkəzlərinin müəyyənləşməsinə nail olacaqsınız.

Layihə İdarə etməsi üzrə Proses və Prosedurların Hazırlanması

Boşluqların Analizi (gap analiz)

Layihə Proses və Prosedurların müəyyən edilməsi

  • Elementlərinin və proseslərinin analizi və müəyyən edilməsi 
  • Layihə Prosesləri üzrə İş axını sxemlərinin yazılması
  • Strukturun formalaşdırılması
  • Sənədlərin Nümunələri
  • Struktur vahidləri üzrə vəzifə təlimatları
  • Prosedurların yazılması 

Layihə Proses və Prosedurların Təqdimatı