Maliyyə Proses və Prosedurların Hazırlanması

Bu Xidmətlə siz Maliyyə bölmənizin bütün işlərini standartlara uyğun, konkret qaydalarla operativliyini və effektliyini artmasına və vaxtında, səhvsiz, məsuliyyət mərkəzi üzrə təsdiqlənmiş informasiya və hesabatlar təqdim etməsinə nail olacaqsınız. 

Maliyyə Proses və Prosedurların Hazırlanması

Boşluqların Analizi (gap analiz)

Maliyyə Proses və Prosedurların müəyyən edilməsi

  • Maliyyə Sistemi elementlərinin və proseslərinin analizi və müəyyən edilməsi      
  • Biznesin Maliyyə Strukturunun formalaşdırılması 
  • Büdcə və Planlamanın hazırlanmasında məlumat axını Sxemi  
  • Layihə üzrə işlərinin Tamamlanma Sxemi
  • Mühasibatlığın Gündəlik Əməliyyatların iş axını Sxemi 
  • Mühasibatlığın Müddət sonu Əməliyyatların iş axını Sxemi
  • Hesabatların hazırlanması iş axını Sxemi
  • Maliyyə Hesabatlarının Plan və Fakt üzrə Hesabat Formaları və Sənədlərin Nümunələri
  • Maliyyə Struktur vahidləri üzrə vəzifə təlimatları 
  • Prosedurların yazılması

Maliyyə Proses və Prosedurların Təqdimatı