Maliyyə Uçotu Fəaliyyətinin Təşkili və Aparılması (BMHS əsasında)

Bu Xidmətlə siz Maliyyə və Mühasibatlıq işlərinizin beynəlxalq standartlara uyğun təşkilinə və aparılmasına nail olacaqsınız. Unutmayın ki, Biznesinizin fəaliyyəti və vəziyyəti haqqında dəqiq Hesabatlar və Məlumatlar istəyirsinizsə, Maliyyə müddəti ərzində Maliyyə Uçotu əməliyyatlarının düzgün, ədalətli və beynəlxalq standartlara uyğun aparılmasından çox asılıdır.  Bu səbəbdən Maliyyə Uçotunuzun aparılmasını peşəkarlara etibar edin. Bu Xidmətlə biz sizin yanınızdayıq.

Maliyyə Uçotu Fəaliyyətinin Təşkili və Aparılması (BMHS əsasında)

  • Uzunmüddətli Aktivlər üzrə əməliyyatlar
  • Qısamüddətli Aktivlər üzrə əməliyyatlar
  • Xüsusi Kapital üzrə əməliyyatlar
  • Uzunmüddətli Öhdəliklər üzrə əməliyyatlar
  • Qısamüddətli Öhdəliklər üzrə əməliyyatlar
  • Gəlirlər üzrə əməliyyatlar
  • Xərclər üzrə əməliyyatlar
  • Müddət Sonu əməliyyatları