Satınalma Proses və Prosedurların hazırlanması

Bu Xidmətlə siz Satınalma bölmənizin bütün işlərini prosedurlaşdırmış olacaqsınız. Mal, Material və Xərclər üzrə əməliyyatlarınızın daha səmərəli və vaxtında icrasına nail olacaqsınız.

Satınalma Proses və Prosedurların Hazırlanması

Boşluqların Analizi (gap analiz)

Satınalma Proses və Prosedurların müəyyən edilməsi

  • Elementlərinin və proseslərinin analizi və müəyyən edilməsi 
  • Satınalma Prosesləri üzrə İş axını sxemlərinin yazılması
  • Satınalma Strukturunun formalaşdırılması
  • Sənədlərin Nümunələri
  • Satınalma Struktur vahidləri üzrə vəzifə təlimatları
  • Prosedurların yazılması 

Satınalma Proses və Prosedurların Təqdimatı