Satış Proses və Prosedurların Hazırlanması

Bu Xidmətlə siz Satış bölmənizin bütün işlərini prosedurlaşdırmış olacaqsınız. Satış siyasətinizin formalaşmasına, satışlarınızın artımına, satış xərclərinizin azalmasına və rəqabətdə uğur qazanılmasına nail olacaqsınız.

Satış Proses və Prosedurların Hazırlanması

Boşluqların Analizi (gap analiz)

Satış Proses və Prosedurların müəyyən edilməsi

  • Elementlərinin və proseslərinin analizi və müəyyən edilməsi 
  • Satış Prosesləri üzrə İş axını sxemlərinin yazılması
  • Satış Strukturunun formalaşdırılması
  • Sənədlərin Nümunələri
  • Struktur vahidləri üzrə vəzifə təlimatları
  • Prosedurların yazılması 

Satış Proses və Prosedurların Təqdimatı