Maliyyə Hesabatlarının Hazırlanması (BMHS əsasında)

Bu Xidmətlə siz Biznesinizin Beynəlxalq Standartlara uyğun Maliyyə Hesabatlarına və Açıqlamalarına nail olacaqsınız. Bununla biznesiniz maliyyə fəaliyyəti və vəziyyəti haqqında dəqiq, etibarlı, düzgün, hərtərəfli məlumatlara sahib olacaqsınız.

Maliyyə Hesabatlarının Hazırlanması (BMHS əsasında)

  • Mənfəət və ya Zərər Hesabatının hazırlanması
  • Maliyyə Vəziyyəti Hesabatının hazırlanması (Balans)
  • Pul Vəsaitlərinin Hərəkəti Hesabatının hazırlanması
  • Kapitalda Dəyişikliklər Hesabatının hazırlanması
  • Açıqlama Qeydlərinin hazırlanması